שלום אורח   התחבר
חדשות
cameramia מחויבים למצוינות !
לקוחות יקרים, שעות הפעילות שלנו הם בימים: א'-ה' 19:00 - 10:00 | ובימים: ו' 14:00 - 09:30
לקוחות יקרים אתם יכולים להנות מעסקאות ייחודיות בצורה פשוטה באמצעות האתר
 cameramia - כאן תוכלו לבחור את המצלמה הבאה שלכם!
ברוכים הבאים לאתר החדש של CameraMia, גלישה מהנה!
מצלמות דיגיטליות/מצלמות וידאו וציוד צילום | Cameramia
ניתן ליצור קשר בווטסאפ  0547707235
ימים: א'-ה'  19:00 - 10:00  | יום: ו'  14:00 - 09:30
מצלמות וציוד צילום

תקנון

אתר " cameramia " (להלן: "האתר") הנו אתר על רשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית ומשמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעלת האתר ומפעילה הנה " cameramia ".  (להלן: "מפעיל האתר") -
השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו מטעמיי נוחיות בלבד ומתייחס לשני המינים.  

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
 
השימוש והקניה ב-
cameramia כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא תקנון זה בקפידה. שכן השימוש ב- cameramia מותנה בהסכמתך לתנאים הקבועים בו כלשונם. כל המבצע פעולת רכישה באתר cameramia מצהיר בעצם ביצוע הרכישה - כי הינו מודע לתקנון ולכללים החלים על רכישת מוצרים באתר cameramia ,כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד cameramia ו/או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות cameramia על פי תקנון זה.

א.תנאי השתתפות

רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצויינות להלן ושהינו בעל הכרטיס,חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל ,ויזה אלפא, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקן אקספרס בע"מ,ישראכרט בע"מ,לאומי ויזה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הינו אישור של חברת האשראי דרכה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה ,לעסקת הרכישה שעליה התחיייב.

ב. המוצרים המוצעים

המוצרים מוצעים על ידי החברות המציעות ,לפי המפרט ובהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה באתר. ניתן לראות את תמונות המוצרים ותאור קצר ותמציתי של המוצר המוצע. הפרטים כולם נמסרים באחריותן הבלעדית של החברות המציעות.כל המוצרים המוצעים במסגרת המכירה חדשים לחלוטין סוג א' באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל תנאי האחריות והשירות המקובלים (אלא אם כן צויין במפורש אחרת)
פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים ,ניתן לקבל באתרי הבית של החברות או ע"י התקשרות טלפונית למרכז התמיכה של
cameramia (להלן ה"אתר")התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד.
האחריות הבלעדית למוצרים ,אספקתם, איכותם, טיבם, עמידותם, ויכולותיהם חלה על היצרנים והמשווקים של המוצרים ובהתאם לתעודות האחריות המצורפת לכל מוצר שיירכש באמצעות האתר יחד עם זאת האתר ינקוט בכל האמצעים מול הספקים בכדי לפתור בעיות שתתעוררנה.

המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

ג. פרטי המשתמש

בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז /ח.פ ,שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום.
הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים ,לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם ל-
cameramia .
מפעיל האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינו בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.


יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אשר נשלח באופן אוטומטי לאחר ביצוע הזמנה אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולת רכישה ואינו מחייב את מפעיל האתר ו/או הספקים.רישומי מחשב עיבוד הנתונים של מפעיל האתר, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.
חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
ויודגש, הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לספקים ו/או למפעיל האתר ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה.


לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, אנא פנה לאחראי  על הגנת הפרטיות באתר:

ד. תשלום ואספקה

במידה ואזל מוצר בשל נסיבות חריגות שלא היו ידועות בעת ההזמנה תימסר לצרכן הודעה ויתאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר זהה או ביטול העסקה וקבלת כספו חזרה וזאת לאחר הסכמתו בכתב (מייל או פקס שקבלתו אושרה ע"י
cameramia ו/או הספק) יחוייב הכרטיס או בעל פה באמצעות שיחת טלפון אליו. במידה והמזמין לא יאשר את ההצעה האלטרנטיבית שהוצעה לו, המכירה מתבטלת ולא יהיו למזמין כל טענות לפיצוי כספי כלפי cameramia ו/או הספק עקב כך.
המחירים באתר הקניות
cameramia כוללים מע"מ.

במקרה בו בחר מבצע הרכישה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, ולהשלים את מסירת פרטי כרטיס האשראי דרך מוקד ההזמנות הטלפוני , תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.

 

בתשלום באמצעות כרטיס אשראי אספקת המוצר תעשה אך ורק לאחר קבלת אישור על העסקה וחיוב הכרטיס מחברת האשראי  הכל יעשה בכפוף לתנאי הזיהוי  של חברות האשראי, ללא קבלת האישורים הנדרשים לא ניתן יהיה לספק את המוצר המוזמן.

ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא"ל/דואר לחברה. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם. המוצר יוחזר על חשבון הצרכן,

בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה-לא ייגבו דמי ביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.

 
ד.1    אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים מטעם
cameramia . מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתם של הספקים ו/או חברת המשלוחים מטעם cameramia אפשרות לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח מכל סיבה שהיא לרבות  בשל מיקומו של בית הלקוח או בשל תנאי אספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים מטעם cameramia , הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצרים מן הספק ו/או מכל גורם אחר המחזיק במוצרים ייעשה ממקום שיתואם מראש עם הצרכן ויהיה סמוך למקום מגוריו עד לא יאוחר מחלוף 10 ימים מהודעתה של cameramia ללקוח.

במקרים של איחור באספקה, החברה תיידע באופן מיידי את הצרכנים בדבר האיחור. במקרה של איחור חריג, יתאפשר לצרכן לבחור בין המתנה לקבלת המוצר וביטול עסקה ללא דמי ביטול.
יובהר כי פרק הזמן לאספקה מסתיים עם מסירת המשלוח לצרכן עיכובים באספקה הנובעים מתקלות הקשורות ברשות הדואר (כולל איחור במסירת הודעה על דבר דואר רשום לנמען) או חברת השליחויות והמעכבות את אספקת המוצר ללקוח, לא יכללו במינין ימי העבודה לאספקת המוצר.

במקרה של איחור באספקה יתאפשר לצרכן לבחור בין ביטול עסקה והשבת מלוא כספו או המתנה לקבלת המוצר.

ד.2  במיניין ימי העבודה לאספקת המוצר לא יכללו ימי שישי, שבת, ערבי חג וחג , ימי חול המועד סוכות ופסח וימי חנוכה יחשבו כחצאי ימי עבודה, הימים שבין 25-31 לדצמבר (ספירת מלאי) יחשבו כחצאי ימי עבודה.

כמו כן חישוב ימי העבודה מחושב כך שמיום ההזמנה (באם התקבלה כולל פרטי אשראי עד השעה 12.00) ועד למחרת - הינו יום עבודה אחד  ומקבלת ההזמנה (באם התקבלה כולל פרטי אשראי) במועד שאחרי השעה 12.00 ועד למחרת אינו נחשב כיום עבודה.
       
הזמנות המתקבלות אחרי השעה 12.00 בצהריים נחשבות כהתקבלו בבוקר יום העסקים הבא.

בהזמנה טלפונית שבה לא נמסרו פרטי האשראי של הלקוח עם העברת ההזמנה יחושבו ימי העבודה לאספקה משעת קבלת הפרטים.
 
בהזמנה המלווה בפרטי אשראי יחושבו ימי העבודה לאספקה מרגע קבלת ההזמנה ובתנאי שיתקבל אישור לחיוב הכרטיס מחברת האשראי. במידה ולא יתקבל אישור, ידחה זמן האספקה ויחושב משעת קבלת האישור.

אספקת המוצרים תתבצע בתחומי הקו הירוק בלבד ומעבר לו בכפוף לעבודת דואר ישראל.

 
ה. אחריות

 

כל המוצרים הנמכרים נושאים תעודת אחריות לפי תקופת הזמן המצויינת לכל מוצר. תקופת זמן זו נעה בין שנה ועד לכל חיי המוצר, תלוי בדגם / סוג / יצרן ובתקנון היצרן.

תנאי האחריות הם בכפוף לתנאיו והחלטתו של היבואן בארץ ו/או היצרן בחו"ל.
פגיעה  פיזית או נזק פיזי או שבר שנגרמו בשל רשלנות או זדון הצרכן, גורמים לפקיעת האחריות.
הסרת מדבקת אחריות או קריעתה המעידות על תיקון שלא על ידי טכנאי מוסמך של החברה, מסירה את האחריות מן המוצר.
האחריות לא תחול במקרה של פגיעת ברק,קצר חשמלי , שריפה , רטיבות או שימוש בניגוד להוראות השימוש או שימוש רשלני.
אין אחריות על מוצרים שניזוקו כתוצאה מהצטברות אבק או גורם אחר, או כל נזק הנגרם כתוצאה מהזנחה וחוסר טיפול בסיסי לפי הוראות היצרן.
הרכבה לקויה של חלקים עלולה לגרום לפקיעתה של האחריות.
נא לשים לב,כל שינוי במוצר עלול להפקיע את האחריות ולכן חשוב לשמור על כל החלקים המקוריים.

מוצר שהקלקול בו נגרם בשל רשלנות או זדון הצרכן או שימוש בניגוד להוראות השימוש של היצרן/יבואן, ייגבו דמי בדיקה.

אחריותנו מוגבלת לתקופה המצויינת בתעודת האחריות שתחילתה ביום הרכישה המצויין בתעודה, יובהר כי בכל מקרה שתעודת האחריות אינה חתומה על ידי המשווק תידרש הצגת חשבונית או הוכחת קנייה אחרת.

במקרה שלא ניתן יהיה לאתר את היצרן/היבואן על מנת לממש את האחריות ומחיר המוצר עלה על 400 ש"ח, תחול האחריות על 
cameramia

ו.זמינות ומלאי

 

אנו עושים כמיטב יכולתינו להשיג זמינות מירבית של רשימת מוצרינו במלאי אולם יתכן מצב בו פריטים מסוימים יהיו זמנית חסרים במלאי  במקרה כזה תימסר על כך הודעה תוך יום עסקים ויתאפשר לצרכן לבחור בין קבלת מוצר חלופי זהה או ביטול העסקה והשבת מלוא כספו במידה וביצע הזמנה ושילם בעדה.

בכל מקרה מומלץ לברר טלפונית הימצאות המוצר/ים במלאי לפני הגעה לחנות.

לא תינתן הנחה או כל פיצוי אחר בשל חוסר זמינות או/ו עיכוב הגעת המשלוח לחנות.
 
ז. ברירת דין ומקום שיפוט
התנאים המובאים לעיל ולהלן ,פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל העסקאות המתבצעות באמצעות אתר זה הינן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט המוסמך.

הגישה לאתר זה וביצוע עסקאות באמצעותו מוגבלות אך ורק למשתמשים מישראל.

ח. קניין רוחני

(1) כל זכויות הקניין הרוחני, ללא יוצא מהכלל, הם רכושו הבלעדי של מפעיל האתר:

הלוגו,המותג,שם הדומיין,הפטנטים,זכיות היוצרים,מדגמים האתר,גרפיקה,הממשקים מפרטים,שיטות מספר,סודות מסחר,תוכנות,קוד האתר,התמונות

(2) אין לעשות כל שימוש מכל סוג שהוא:

בנתונים המתפרסמים באתר ,בבסיס הנתונים של מפעיל האתר ולא במסגרת פרטית ולא במסגרת מסחרית.

(ג) אין לשנות, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך שהיא בזכויות הקניין של האתר ללא הסכמה ואישור, בכתב מתועד וכתוב, ממפעילי האתר.

ט. תנאים נוספים
cameramia לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של מזמין לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממזמין לרכוש מוצרים.
cameramia לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
cameramia שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה ,בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
cameramia שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמתמובהר בזאת כי השינוי לא ייעשה לאחר ביצוע הרכישה..
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי ,בדרך כלשהי , ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו מהגורם המשלח (רשות הדואר, חברת השליחויות), ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ,ו/או בעיכוב אספקה הנובע, ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כח עליון (לרבות שיבוש האתר ע"י פריצה לתוכו שייחשב לצורך סעיף זה ככח עליון) ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינוייים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר ,רשאית
cameramia להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

במקרים אלו יימסרו מפעילי האתר פירוט בכתב של סיבת הביטול וכן כספם יושב להם.

נפלה טעות חריגה וברורה על פניה לא יחייב הדבר את הספקים ו/או את מפעיל האתר.
 
תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
מפעיל האתר אינו מתחייב כי הקישוריות (
links ) שבאתר תפעלנה.
אין בהצגת המוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם ע"י מפעיל האתר.

רישומי המחשב של מפעיל האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

cameramia שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

התקנון כפוף לחוק הגנת הצרכן.